“AVG-privacyregels te complex voor mkb-ondernemers”

Meer dan 70% van het mkb heeft nog geen maatregelen genomen voor de nieuwe Europese privacywetgeving waar het vanaf 25 mei aan moeten voldoen. Veel mkb-ondernemers zien door de bomen het bos niet meer. Zo blijkt uit een peiling van MKB-Servicedesk.

De uitkomsten van de peiling zijn zorgelijk, maar ook niet verrassend, aldus de directeur van MKB-Nederland. Het gaat namelijk om uiterst complexe wetgeving die strengere normen stelt aan het verwerken van persoonsgegevens, zoals klant- en medewerkersgegevens. Het doel van deze wetgeving is om potentiële risico’s bij onder andere grote datareuzen zoveel mogelijk te beperken. Daarbij is echter geen rekening gehouden met het mkb, terwijl er meer verantwoordelijkheden worden neergelegd bij de mkb-ondernemer. Het gevoel voor proportionaliteit in deze wet ontbreekt volledig, aldus de directeur en dat is duidelijk terug te zien in de enquêteresultaten.

Nog geen concrete maatregelen

Per 25 mei 2018 vervangt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de huidige Wet bescherming persoonsgegevens. Veel ondernemers zitten nu met de handen in het haar en weten niet waar ze moeten beginnen. Er is ten opzichte van de peiling in 2017 wel een duidelijke stijging in het aantal ondernemingen dat maatregelen gaat nemen. Toch hebben zeven op de tien mkb-ondernemingen nog geen actie ondernomen. Ondernemingen in de zakelijke dienstverlening zijn het best van alle branches op de hoogte van de nieuwe wet. Vorig jaar in de peiling van de MKB Servicedesk scoorden zij nog het slechtst. Ruim 77% van de 2800 ondervraagde ondernemingen noemt de voorlichting door de overheid slecht tot zelfs heel slecht. Verder valt op dat de AVG nog onbekend is bij 38% van de ondervraagde kleinere ondernemingen (met 1-5 werknemers in dienst).

Rol Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens zou volgens de directeur van MKB-Nederland zich de komende tijd vooral moeten richten op hulp in plaats van handhaving. Ook vindt hij dat mkb-ondernemers het meest geholpen zijn met maatwerk. Dat houdt volgens hem het aanbieden in van op de onderneming of branche toegesneden informatie die ontzorgt en instrumenten biedt die direct inzetbaar zijn. Daar zou de overheid in moeten investeren.

Bron: redement.nl