Aandachtspunten met betrekking tot de eindejaarswerkzaamheden 2023

Op deze pagina berichten wij u over de aandachtspunten met betrekking tot de eindejaarswerkzaamheden en een aantal andere zaken.

Betreft:
– Aanleveren Whk beschikking 2024
– Aanleveren jaarplanning 2024
– Aanleveren eigen regelingen
– Declaraties huidig jaar
– Contracten die aflopen per 31-12-2023
– Tijdig aanleveren salarismutaties december 2023

Aanleveren Whk beschikking 2024
Graag ontvangen we van u de beschikking werkhervattingskas (Whk) die u van de
Belastingdienst ontvangt (brief). Hierin staat de premiepercentage Whk voor 2024 die we voor de salarisverwerking nodig hebben.

Aanleveren jaarplanning 2024
Graag ontvangen we van u de jaarplanning 2024 voor 1 december a.s. met daarin de verwerkingsdatum en betaaldatum per maand.

Aanleveren eigen regelingen
Mocht u gebruik maken van eigen regelingen, zoals de pensioenregeling en WIA, dan ontvangen we graag tijdig de informatie van u.

Declaraties oude jaar
Mocht er gebruik worden gemaakt van declaraties binnen AFAS Profit en u wilt de declaraties die binnenkomen na de betaaldag van december 2023 nog verwerken in het oude jaar, dan moet er een correctierun over 2023 worden aangemaakt. Het aanmaken moet tijdig worden uitgevoerd.

Contracten die aflopen per 31-12-2023
Werknemers met een contract dat afloopt per 31-12-2023, dienen in het juiste belastingjaar worden afgemeld. Het controleren van de einddatum van het contract van uw medewerkers is daarom een aandachtspunt.

Tijdig aanleveren van salarismutaties december
Met het oog op eventuele kerstvakanties, vragen we u tijdig de salarismutaties voor december aan te leveren. Met tijdig bedoelen we minimaal 5 werkdagen voor de betaaldag.